Exhibitors

Uppsala Kommun
Cappelen Damm Akademisk
Studentlitteratur
Uppsala Universitet
Natur och Kultur
Fagbokbolaget
Gyldendal
Liber
Palgrave