Exhibitors

Natur och Kultur
Cappelen Damm Akademisk
Uppsala Universitet
Liber
Studentlitteratur
Palgrave
Gyldendal
Fagbokbolaget
Uppsala Kommun