Exhibitors

Liber
Studentlitteratur
Natur och Kultur
Uppsala Kommun
Palgrave
Fagbokbolaget
Uppsala Universitet
Cappelen Damm Akademisk
Gyldendal