Exhibitors

Uppsala Universitet
Fagbokbolaget
Uppsala Kommun
Cappelen Damm Akademisk
Liber
Studentlitteratur
Natur och Kultur
Palgrave
Gyldendal