Exhibitors

Uppsala Universitet
Cappelen Damm Akademisk
Gyldendal
Natur och Kultur
Fagbokbolaget
Liber
Uppsala Kommun
Palgrave
Studentlitteratur