Exhibitors

Uppsala Universitet
Liber
Gyldendal
Cappelen Damm Akademisk
Palgrave
Fagbokbolaget
Natur och Kultur
Studentlitteratur
Uppsala Kommun