Exhibitors

Fagbokbolaget
Uppsala Kommun
Cappelen Damm Akademisk
Studentlitteratur
Natur och Kultur
Gyldendal
Uppsala Universitet
Liber
Palgrave